-->
 • ร่วมงานกับเรา METROCAT กำหนดเส้นทางอาชีพของคุณ

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • วันทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (สำหรับพนักงานสำนักงานใหญ่)
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วันต่อปี
  • วันลากิจ 6 วันต่อปี
  • วันหยุดตามประเพณี 13 วันต่อปี
  • โบนัสประจำปี
  • ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
  • ประกันอุบัติเหตุ (คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ)
  • ยูนิฟอร์มพนักงาน
  • การพัฒนาศักยภาพและฝึกอบรม
  • รถรับ-ส่งพนักงาน (สำนักงานใหญ่-โรงประกอบและซ่อม กม.20)
  • คูปองอาหารกลางวัน (โรงประกอบและซ่อม กม.20)
  • สินค้าพรีเมียมบริษัทราคาพิเศษ
  • เงินช่วยเหลืองานศพ กรณีพนักงาน และบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
  • เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือพนักงาน
  • ค่า Commission / Incentive (เฉพาะตำแหน่ง Sales)
  • ค่าเสื่อมรถยนต์ (บางตำแหน่ง)
  • ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่ง)
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง (บางตำแหน่ง)
  • ค่าที่พัก (บางตำแหน่ง)