-->
พนักงานรับจ้างทั่วไป (รายวัน)
งานอื่นๆ, โรงประกอบและซ่อมบางนาตราดกม20
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • ปฏิบัติงานในงานดูแล เช่น การปลูกพืช, การดูแลสวน, และงานทำสวนอื่น ๆ
  • ปฏิบัติงานในงานก่อสร้าง เช่น การตัดต้นไม้, ตัดหญ้า, ติดตั้งอุปกรณ์ก่อสร้าง, งานโลหะ, ตัดซ่อมอาคาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการสร้างสิ่งก่อสร้าง
  •  ปฏิบัติงานในงานทำความสะอาด เช่น การล้างรถ หรืองานทำความสะอาดอื่น ๆ
คุณสมบัติตำแหน่งงาน
  • เพศชาย
  • 25-50ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิ
  • มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
  • รายได้ 400บาท ต่อวัน


ส่งตำแหน่งงานนี้ให้เพื่อน
สถานที่ทำงาน
โรงประกอบและซ่อมบางนาตราดกม20
ประเภทงาน
งานอื่นๆ
จำนวนที่เปิดรับ
1 อัตรา
ติดต่อเรา
คุณธนวัฒน์ ธนกมลนันท์
thanawat.than@metrocat.com