-->

การควบคุมสิ่งปนเปื้อน

หัวใจสำคัญในการดูแลงานซ่อมตั้งแต่รับซ่อมจนส่งมอบ

มาตรการควบคุมสิ่งปนเปื้อน

  สถานบริการสะอาด

  ควบคุมและลดแหล่งที่ทำให้เกิดสิ่งปนเปื้อน บำรุงให้โรงซ่อมปลอดจากฝุ่น สิ่งสกปรก และ กรวดทราย ป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ส่วนประกอบของเครื่องจักร

  ส่วนประกอบที่สะอาด

  การรักษาให้ส่วนประกอบและชิ้นส่วนอะไหล่สะอาดจนกว่าจะนำมาประกอบถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก

  กระบวนการที่สะอาด

  ผู้นำและทีมปฏิบัติงานการโดยเฉพาะทาง รับผิดชอบชอบต่อการควบคุมสิ่งปนเปื้อนอย่างต่อเนื่อง

  น้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาด

  น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นส่วนถูกใช้งานมากที่สุด แต่ไม่ได้รับการจัดการเท่าที่ควร 90% ของปัญหาด้านระบบน้ำมันเชื้อเพลิง มาจากการปนเปื้อนของฝุ่น หรือ น้ำ คุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงที่แย่ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยที่ทำให้ต้องเปลี่ยนหัวฉีดที่ช่วงกลางอายุใช้งาน