-->
เจ้าหน้าที่คลังอะไหล่และเครื่องมือ - ประจำโครงการเหมืองทองอัครา จ.พิจิตร
งานบัญชี, เหมืองทองอัครา
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
  • ตรวจสอบจำนวนบรรจุภัณฑ์ของอะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ ว่าตรงตามเอกสารนำส่งหรือไม่ จัดทำรายงานอะไหล่ที่ขาด มีปัญหา บรรจุภัณฑ์เสียหาย เพื่อรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจสอบรายการอะไหล่และจำนวนว่าตรงตามเอกสารนำส่งหรือไม่ สภาพบรรจุภัณฑ์และอะไหล่ว่ามีความเสียหายหรือไม่ และรายงานต่อผุ้ที่เกี่ยวข้อง
  • จัดอะไหล่ขึ้นชั้นวางตาม Bin location ที่ระบุ จัดวางอย่างเป็นระเบียบโดยคำนึงถึงหลักการ First In-First Out และความปลอดภัยในการจัดเก็บ
  • จัดทำเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการโครงการเพื่อสนับสนุนการทำงานของทีมช่าง เช่น ใบตั้งเบิก ใบแสดงรายการอะไหล่ และอุปกรณ์การทำงานต่างๆ เป็นต้น
  • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติตำแหน่งงาน
  • เฉพาะเพศชายเท่านั้น อายุ 22- 35 ปี
  • จบการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป สาขาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงานด้านการจัดซื้อ บริหารจัดการคลังสินค้า คลัังอะไหล่ 2 ปีขึ้นไป หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดใกล้เหมืองทองพิจิตรจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ปฏิบัติงาน ณ เหมืองทองพิจิตร จ.พิจิตร (ทำ 4 สัปดาห์ หยุด 1 สัปดาห์)


ส่งตำแหน่งงานนี้ให้เพื่อน
สถานที่ทำงาน
เหมืองทองอัครา
ประเภทงาน
งานบัญชี
จำนวนที่เปิดรับ
3 อัตรา
ติดต่อเรา
คุณณัฏฐ์ พฤกษา
nath.phru@metrocat.com