-->
พนักงานตรวจนับอะไหล่
งานคลังอะไหล่และโลจิสติกส์, โรงประกอบและซ่อมบางนาตราดกม20
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการนับสต็อกประจำวัน
 • จัดกลุ่มประเภทอะไหล่ให้ถูกต้องตามหมวดหมู่
 • บันทึกข้อมูลการตรวจนับ
 • หาสาเหตุของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
 • ตรวจสอบระบบแจ้งเตือนว่าไม่มีอะไหล่ หลังจากการจัดอะไหล่ หากพบว่ามีอะไหล่(จริง) รายงานผลการสืบสวนแก่หัวหน้าหน่วยงาน
 • ดูแลความสะอาด ชั้นวางที่ไม่ได้ใช้ ว่างหรือชำรุด การจัดเก็บอะไหล่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม
คุณสมบัติตำแหน่งงาน
 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี สาขาการจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้เพื่อเข้าตรวจนับและเช็คสต๊อกสินค้า
 • ใช้ Microsoft Excel ได้
 • ถ้ามีความรู้เรื่องอะไหล่ประเภทต่างๆจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ


ส่งตำแหน่งงานนี้ให้เพื่อน
สถานที่ทำงาน
โรงประกอบและซ่อมบางนาตราดกม20
ประเภทงาน
งานคลังอะไหล่และโลจิสติกส์
จำนวนที่เปิดรับ
4 อัตรา
ติดต่อเรา
นายภัทรวัธ รักษสิริ
pattarawat.rak@gmail.com