-->

การจัดการอุปกรณ์และบริการภาคสนาม


ระยะเวลาของทำงานยาวนานมากขึ้น ในขณะที่ต้นทุนการทำงานลดน้อยลง


Cat EMSolutions (คำตอบสำหรับการบริหารจัดการเครื่องจักรอย่างคุ้มค่า) ช่วยให้ท่านสามารถควบคุมต้นทุนเครื่องจักรทั้งหมด เพื่อตอบสนองความต้องการในการบริหารเครื่องจักรของท่านอย่างคุ้มค่า ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้าใจง่าย ผสมผสานกับคำแนะนำจากข้อมูล ความรู้และความเชี่ยวชาญของตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนธุรกิจของท่าน ให้ประสบความสำเร็จ ได้มากยิ่งขึ้น ดังนี้
    ดูแลเครื่องจักรให้มีความพร้อมทำงานตลอดเวลา
    ลดต้นทุนเครื่องจักรและค่าใช้จ่ายจากการทำงาน
    ปรับปรุงการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในช่วงเวลาอย่างเหมาะสม
    เพิ่มระยะเวลาการใช้งานเครื่องจักรให้ยาวนานขึ้น
  • ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันของแคตเตอร์พิลล่าร์ ทำให้การเชื่อมโยงเครื่องจักรของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความแม่นยำในการแจ้งเตือนและแก้ไขปัญหาเครื่องจักรได้อย่างรวดเร็ว โดยศูนย์บัญชาการงานบริการ (Command Center) จะประสานงานและสั่งการไปยังสาขาที่ใกล้เครื่องจักรที่สุด ไปดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามที่นัดหมายไว้ล่วงหน้า