-->
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานฝึกอบรม
งานธุรการและงานสนับสนุน, โรงประกอบและซ่อมบางนาตราดกม20
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • การจัดการข้อมูล: ธุรการฝึกอบรมต้องดำเนินการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฝึกอบรม เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมฝึกอบรม การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝึกอบรม เป็นต้น
 • การจัดสถานที่และการประชุม: ธุรการฝึกอบรมมีหน้าที่ในการจัดสถานที่สำหรับการฝึกอบรม รวมถึงการจัดห้องประชุม การจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง เช่น โปรเจคเตอร์ จอภาพ หรือเครื่องมือการสื่อสารอื่นๆ
 • การจัดการตารางเวลา: ธุรการฝึกอบรมต้องทำงานร่วมกับผู้บริหารและวิทยากรฝึกอบรมในการจัดตารางเวลาของการฝึกอบรม เพื่อให้เหมาะสมกับตารางการทำงานของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 • การจัดการเอกสารและรายงาน: ธุรการฝึกอบรมต้องช่วยในการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม เช่น รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม รายงานผลการฝึกอบรม รวมถึงการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการฝึกอบรม
 • การสนับสนุนการอบรม: ธุรการฝึกอบรมสามารถสนับสนุนกระบวนการฝึกอบรมโดยเตรียมอุปกรณ์และวัสดุการเรียนรู้ รวมถึงการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
 • การประสานงานและอำนวยความสะดวก: ธุรการฝึกอบรมจะประสานงานกับหัวหน้าหน่วยงานของผู้เข้ารับการอบรมและฝ่ายบุคคลฯในการเตรียมที่พัก จองที่พัก การเดินทางมายังศูนย์ฝึกอบรม และอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้เข้ารับการอบรม
คุณสมบัติตำแหน่งงาน
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบริหารงานบุคคล, จิตวิทยาอุตสาหกรรมเเละองค์การ, รัฐศาสตร์, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25- 35 ปี ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • หากมีประสบการณ์ในกลุ่มงานธุรกิจเครื่องกล เครื่องจักรกล อุตสาหกรรมหนัก จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ ทางด้านสายงานฝึกอบรม และการจัดการงานฝึกอบรม
 • มีทักษะการใช้ MS Office, Excel, PowerPoint
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน เเละพร้อมที่จะเรียนรู้
 • สามารถปฏิบัติงานที่ศูนย์ฝึก (CATERPILLAR Training Center) ณ บางนาตราด กม.20 ตำบลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้
 • สามารถปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์ ได้
 • พร้อมเริ่มงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ


ส่งตำแหน่งงานนี้ให้เพื่อน
สถานที่ทำงาน
โรงประกอบและซ่อมบางนาตราดกม20
ประเภทงาน
งานธุรการและงานสนับสนุน
จำนวนที่เปิดรับ
3 อัตรา
ติดต่อเรา
คุณณัฏฐ์ พฤกษา
nath.phru@metrocat.com