-->

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

กลุ่มบริษัทเมโทรแมชีนเนอรี่ ได้ก่อตั้งโดยครอบครัว บูรพชัยศรี ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจเครื่องจักรกล เครื่องยนต์
และงานโรงหล่อ มากว่า 42 ปี
ปัจจุบัน บริษัทในกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือ บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายและคู่ค้าผลิตภัณฑ์แคตเตอร์พิลล่าร์ แต่ผู้เดียวในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 โดยมีศูนย์อะไหล่และบริการถึง 35 แห่งทั่วประเทศ และมีพนักงานที่ได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีมากกว่า 920 คน และได้ขยายการให้บริการทางด้านอะไหล่ และการบริการซ่อมบำรุงออกไปอย่างกว้างขวางและครบครันที่สุดในประเทศไทย กลุ่มบริษัทเมโทรแมชีนเนอรี่และบริษัทในเครือในประเทศไทย จีน ลาว และ เขมร เป็นผู้จำหน่ายและให้การบริการผลิตภัณฑ์ทุกชนิดและทุกขนาดที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำหน้าของ แคตเตอร์พิลล่าร์ ในผลิตภัณท์เครื่องจักรกล และเครื่องยนต์สำหรับงานก่อสร้าง เหมืองแร่ การขนย้ายวัสดุ งานเกษตรกรรม งานป่าไม้ ปิโตรเลียม รวมทั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์เรือ และเครื่องยนต์สำหรับงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังจำหน่ายอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับเครื่องจักรกล แคตเตอร์พิลล่าร์ และสินค้าที่เกียวเนื่องกัน