-->

My.cat.com


My.cat.com รวบรวมข้อมูลของเครื่องจักรของคุณทั้งหมดในที่เดียว ทำให้สะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลสำคัญของเครื่องจักรในทุกที่ที่คุณเดินทาง คุณจึงสามารถตัดสินใจจัดการเครื่องจักรและธุรกิจของคุณได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มอบหมายงานให้ทีมงานดูตำแหน่งของเครื่องจักร เช็คประวัติการซ่อมบำรุงรักษา และทำการนัดหมายงานบริการกับเมโทร หรือจะซื้ออะไหล่เพื่อนำมาทำการซ่อมเอง ทั้งหมดนี้ทำได้ทั้งในมือถือ คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต

My.cat.com ดีอย่างไร.

  • ดูตำแหน่งเครื่องจักร จำนวนชั่วโมง รายงานการใช้งาน
  • ตรวจสอบประวัติการซ่อมบำรุง พร้อมคำแนะนำ
  • ผลการตรวจ CAT INSPECT และรหัสความผิดพลาดต่างๆของเครื่องจักรเพื่อเตือนให้ระวังและติดตามงานต่อ
  • ศูนย์คำแนะนำ สัญญาประกันและสัญญาบริการ
ดาว์นโหลดคู่มือใช้งาน