-->
เจ้าหน้าที่ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ (พนักงานธุรการงานสนาม)
งานจัดซื้อ, สำนักงานใหญ่
คุณสมบัติตำแหน่งงาน
 • จบการศึกษาระดับ ปวส ถึงปริญญาตรี
 • อายุ 22ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงาน
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม ArcMap ArcGis จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีทัศนคติในเชิงบวก
 • มีทักษะการเจรจาต่อลอง
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพและต่างจังหวัดเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน
 • มีความรู้เรื่องอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นนายหน้าค้าที่ดินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาได้ดี


ส่งตำแหน่งงานนี้ให้เพื่อน
สถานที่ทำงาน
สำนักงานใหญ่
ประเภทงาน
งานจัดซื้อ
จำนวนที่เปิดรับ
1 อัตรา
ติดต่อเรา
คุณธนวัฒน์ ธนกมลนันท์
thanawat.than@metrocat.com