-->
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพรถ (QC Engineer)
งานวิศวกรรม, โรงประกอบและซ่อมบางนาตราดกม20
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องจักรใหม่ก่อนเข้าโรงซ่อม(Receiving Inspection)
 • ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องจักรใหม่ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า (Final Inspection)
 • ตรวจสอบชิ้นส่วนของเครื่องจักร เเละดูเเลเครื่องมืดวัดต่างๆ สำหรับการตรวจสอบเครื่องจักร
 • ตรวจสอบ ประเมินปัญหาของตัวเครื่องจักร และเเจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางในการวางแผน
 • ประสานงานให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเมื่อตรวจพบปัญหาของเครื่องจักรก่อนการส่งมอบ
 • จัดทำเอกสาร และรายงานต่างๆที่ใช้ในการตรวจสอบ
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติตำแหน่งงาน
 • เพศ ชายหรือหญิง อายุ 25- 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล เครื่องยนต์ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องจักรหนักกลหนัก และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปี ขึ้นไป
 • ความสามารถในการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Word Excel และ Power Point ได้ในระดับดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับดี
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านงาน QC,งานตรวจสอบคุณภาพเครื่องจักรกลหนัก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์ ณ ศูนย์โรงประกอบและซ่อม Metro CAT กม.20 บางพลี สมุทรปราการ


ส่งตำแหน่งงานนี้ให้เพื่อน
สถานที่ทำงาน
โรงประกอบและซ่อมบางนาตราดกม20
ประเภทงาน
งานวิศวกรรม
จำนวนที่เปิดรับ
1 อัตรา
ติดต่อเรา
คุณณัฏฐ์ พฤกษา
nath.phru@metrocat.com