-->

คุณวีระนำทีมเมโทรประชุม CFEDA ที่สิงคโปร์ 26-29 กย 66
คุณวีระ บูรพชัยศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วย ผู้บริหารฝ่ายขายเครื่องจักรและฝ่ายขายอะไหล่ร่วมประชุมประจำปีของสมาคมดีลเลอร์แห่งภาคพื้นตะวันออกไกลประกอบด้วย 13 dealers จาก อินเดีย ศรีลังกา บังคลาเทศ เมียนมาร์ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์และอินโดนีเซีย โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในปีนี้สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ รวมตัวแทนดีลเลอร์ประมาณ 40 คน

มีผู้บริหารแคตเตอร์พิลล่าร์ร่วมประชุมประมาณ 25 คน นำโดย Bob de Lange, group president จากสำนักงานใหญ่แคท ดัลลัส

แต่ละดีลเลอร์นำเสนอผลงานเด่นของตัวเองที่ได้รับการคัดกรองจากแคทท้องถิ่น ในรอบหนึ่งปีเศษที่ผ่านมา เมโทรเราประสบความสำเร็จในการเพิ่มยอดขายอะไหล่กลุ่มเครื่องจักรก่อสร้างโดยใช้ระบบดิจิตอลเข้ามาร่วมการเปลี่ยนแปลงการบริหารตามวิสัยทัศน์ของคุณวีระจนทำให้ส่วนแบ่งการตลาด (POPS-C) เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

คุณวีระ คุณจารุณีและคุณสุริยะได้ใช้เวลา 40 นาทีในการเสนอแนวคิดและการดำเนินการในการเพิ่มยอดขายอะไหล่กลุ่มเครื่องจักรก่อสร้าง เพื่อให้ดีลเลอร์อื่นได้รับทราบและเลียนแบบ

ทุกคนชื่นชมในผลงานเมโทรที่นำโดยคุณวีระโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Bob และ Raymond แสดงความเห็นอยากให้คุณวีระนำการเปลี่ยนแปลงและการใช้ระบบดิจิตอลเข้าไปบริหารในหน่วยงานอื่นๆในเมโทรด้วย

John Fallows ผู้บริหารแคท รับผิดชอบด้านเครื่องจักรก่อสร้างแสดงความเห็นว่าอยากให้คุณวีระใช้ระบบเดียวกันนี้ในส่วนงานการตลาดและขายเครื่องจักรด้วย

Joe Moscato ผู้รับผิดชอบญี่ปุ่นและเอเชียแสดงความเห็นอยากให้คุณวีระไปแนะนำการใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีกับดีลเลอร์ในญี่ปุ่นด้วย

ท่านประธานทองไทรได้วางรากฐานเมโทรอย่างมั่นคง และแข็งแกร่ง ในช่วงกว่า 40 ปีที่ผ่านมา บัดนี้คุณวีระ กรรมการผู้จัดการใหญ่มาต่อยอดจากฐานที่มั่นคงนี้โดยการนำระบบดิจิตอลเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เกิดผลและประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว

ท่านประธานทองไทรได้นำขนมไหว้พระจันทร์พิเศษจำนวน 14 กล่องไปแจกให้เพื่อนดีลเลอร์ทุกรายและผู้บริหารแคทบางท่าน

ทุกคนประทับใจและฝากขอบคุณท่านประธานมา ณ โอกาสนี้

Team Thailand