-->

Raymond Chan, SVP พร้อม VP Joe Moscato และ DM Pengtao Li

เข้าพบท่านประธานทองไทรเช้าวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566Raymond Chan, SVP พร้อม VP Joe Moscato และ DM Pengtao Li

เข้าพบท่านประธานทองไทรเช้าวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566


หลังจากนั้นฟังบรรยายสรุปนำโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่คุณวีระและผู้บริหารในสายงานหลัก
และเข้าชม Digital Command Center ก่อนรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษในห้องท่านประธาน
การพบปะและหารือธุรกิจเป็นไปด้วยดีเน้นการโฟกัสปีหน้าเพื่อให้ได้เป้าหมายร่วมกัน