-->

กิจกรรม CSR ในนามของบริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด
ร่วมสมทบทุนเพื่อเครื่องมือการแพทย์/COVID-19

  • โดยท่านประธานกรรมการบริหาร ดร.ทองไทร บูรพชัยศรี และคณะผู้บริหารระดับสูง ร่วมมอบเงินบริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ให้โรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้ รวมเงินบริจาคทั้งสิ้น 20,000,000 บาท

  • 1. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ จำนวน 10,000,000 บาท
  • 2. โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 5,000,000 บาท
  • 3. โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 5,000,000 บาท

  • คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนขอร่วมอนุโมทนาในกุศลจิตของท่านประธานและคณะผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้ในการช่วยเหลือการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19