-->

ประชุมโต๊ะผู้นำระหว่างแคตกับเมโทร (Leadership Table)ประชุมโต๊ะผู้นำระหว่างแคตกับเมโทร (Leadership Table)


วันนี้ (พฤ 16 พย 2566) คุณวีระ บูรพชัยศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่นำทีมผู้บริหารเมโทรประชุมประจำไตรมาสกับแคตเตอร์วิลล่า
นำทีมโดย Pengtao Li ผู้จัดการแขวงเอเชียอาคเนย์ ที่ห้องประชุมใหญ่บริษัท เมโทร แมชีนเนอรี่ จำกัด
การประชุมลักษณะนี้ริเริ่มโดยแคตตั้งแต่ปี 2017 โดยมุ่งเน้นให้ Cat และ Metro หรือ dealers
ทั่วโลกจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรให้สอดคล้องกันและเดินไปในทิศทางเดียวกัน (enterprise strategy alignment)
และหยิบยกประเด็นที่เป็นปัญหามาแก้ไข (business cases)