-->

อันเนื่องด้วยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีอันเนื่องด้วยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและคณะ
บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด