METROCAT
|
ภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย
|
|
หน้าหลัก
สินค้า
อะไหล่
บริการ
เครื่องจักรมือสอง
ข่าวสารเมโทรแคต
เกียวกับเมโทรแคต

ข่าวสารเมโทรแคต ข่าวสารเมโทรแคต 2560ข่าวสารเมโทรแคต 2559ข่าวสารเมโทรแคต 2558ข่าวสารเมโทรแคต 25575 ม.ค. 2557คุณทองไทร บูรพชัยศรี
ตรวจเยี่ยมสาขาภาคใต้
14 ส.ค. 25573 พ.ย. 2557 ข่าวสารเมโทรแคต 2556ข่าวสารเมโทรแคต 2555 ข่าวสารเมโทรแคต 2554 ข่าวสารเมโทรแคต 2553 ข่าวสารเมโทรแคต 2552

   

 คุณทองไทร บูรพชัยศรี ตรวจเยี่ยมสาขาภาคใต้

 

           ท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทเมโทรแมชีนเนอรี่ คุณทองไทร บูรพชัยศรี ออกเยี่ยมสาขาภาคใต้ระหว่างวันที 5 - 7 มกราคม 2557 เพื่อให้กำลังใจพนักงาน ปรับปรุงสาขาเพื่อให้บริการลูกค้าให้ดีขึ้นและหาทำเลสร้างสาขาแห่งใหม่ที่จังหวัดกระบี่
เพื่อการบริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น.

 

พนักงานสาขาภูเก็ตให้การต้อนรับ สำรวจพื้นที่ในจังหวัดกระบี่
สาขาทุ่งสงกำลังก่อสร้างสำนักงานใหม่

สาขาสุราษฎร์ธานีเตรียมงาน

ปรับโฉมสาขาชุมพร จะสร้างป้ายใหญ่ที่สาขาปราณบุรี

© 2015 Metro Machinery Co.,Ltd All Rights Reserved    |    Privacy    |    Site Map     |     Contact Us