METROCAT
|
ภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย
|
|
หน้าหลัก
สินค้า
อะไหล่
บริการ
เครื่องจักรมือสอง
ข่าวสารเมโทรแคต
เกียวกับเมโทรแคต
ข่าวสารเมโทรแคตข่าวสารเมโทรแคต 2558ข่าวสารเมโทรแคต 2557ข่าวสารเมโทรแคต 2556 ข่าวสารเมโทรแคต 2555 ข่าวสารเมโทรแคต 2554 ข่าวสารเมโทรแคต 2553 ข่่าวสารเมโทรแคต 2552 วันที่ 24 ต.ค. 2552 เปิดสาขาใหม่ที่ จังหวัดระยอง
เลขที่่ 86 หมู่ 5 ตำบลทับมา
อำเภอเมือง ระยอง 21000
โทรศัพท์ :038-688581-2
แฟกซ์ : 038-688583
อีเมล์ : rayong@metrocat.com
ศูนย์บริการใหม่ ที่ ตำบลทับมา ระยอง
Metro NewBranch at Rayong
ศูนย์บริการใหม่ ที่ ตำบลทับมา ระยอง
ศูนย์บริการใหม่ ที่ ตำบลทับมา ระยอง

© 2009 Metro Machinery Co.,Ltd All Rights Reserved    |    Privacy    |    Site Map     |     Contact Us